Prevedenie - HESA gym 2014

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prevedenie

Mikulášska nakladačka

Mikulášska nakladačka 2014


PREVEDENIE:

Súťažiaci si ľahne na lavičku tak, aby činka („nakladačka“) položená na stojanoch bola nad úrovňou očí. Chrbát je pohodlne opretý, bez prílišného prehýbania („mostovania“). Nohy sú pevne zapreté o zem, pričom sa ich pozícia nemení počas celej doby cvičenia. Súťažiaci uchopí tyč a nadvihnite činku zo stojanov. Počiatočná horná krajná poloha je v okamihu, kedy sú ruky nad telom vystreté a kolmé na podložku. Po stabilizovaní tejto polohy dochádza ku spúšťaniu činky a kontrolovanému krčeniu paží v lakťoch až do okamihu, kedy sa stred tyče dotkne mierne hrudníka. Lakte smerujú od tela. Pohyb by mal ostať kontrolovaný, bez udierania tyče o hrudník. Po dosiahnutí dolnej krajnej polohy, sa paže bez zastavania začínajú vystierať kolmo hore. Kým pohyb s činkou smerom nadol musí ostať pomalší a kontrolovaný, pohyb smerom hore je možné vykonávať dynamickejšie. Opakovanie je dokončené, keď dôjde k vystretiu paží v lakťoch. Uchopenie tyče musí byť nadhmatom s použitím palcov. Vzdialenosť rúk na činke nesmie presahovať 81 cm nameraných medzi ukazovákmi.

Obmedzenia – zakazuje sa:
- zmena polohy počas pokusu, t.j. zdvihnutie zadku, nôh, alebo pohyb rukou na osi činky,
- odrazenie činky od hrude,
- akýkoľvek pohyb činkou smerom dole počas pokusu o zdvih,
- akýkoľvek dotyk chodidiel súťažiaceho s lavičkou,
- vedomý dotyk činkou o stojan počas pokusu o zdvih s úmyslom pomôcť si.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky