MN 2012 - HESA gym 2014

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MN 2012

Mikulášska nakladačkaVýsledky súťaže

Mikulášska nakladačka 2012
05. 12. 2012

Výsledky súťaže v tlaku na lavičke na maximálnu váhu a maximálny počet opakovaní s 60 % TH

Umiest
nenie

Meno

Telesná hmotnosť

Wilkisov koeficient

Tlak s maximálnou váhou - najlepší platný pokus z troch pokusov

Prepočet maximálnej váhy Wilkisovým koeficientom

60 % TH (kg)

Počet  opakovaní
s 60 % TH

Body (prepočet max. váhy + počet opakovaní s 60 % TH)

1.

Marian Kuča

60,90 kg

0,8415

112,50 kg

94,6687 kg

36,54 kg

60 opakovaní

154,67 b.

2.

Ladislav Petříček

78,50 kg

0,6910

130,00 kg

89,8300 kg

47,10 kg

64 opakovaní

153,83 b.

3.

Tomáš Frídel

79,40 kg

0,6860

110,00 kg

75,4600 kg

47,64 kg

54 opakovaní

129,46 b.

4.

Peter Jankovič

71,70 kg

0,7360

105,00 kg

77,2800 kg

43,02 kg

42 opakovaní

119,30 b.

5.

Marek Asztaloš

70,70 kg

0,7437

95,00 kg

70,6515 kg

42,42 kg

46 opakovaní

116,70 b.

6.

Peter Mráz

66,50 kg

0,7804

95,00 kg

74,1380 kg

39,90 kg

40 opakovaní

114,14 b.

7.

Lukáš Matejka

77,10 kg

0,6993

105,00 kg

73,4265 kg

46,26 kg

36 opakovaní

109,43 b.

8.

Martin Antal

68,40 kg

0,7630

90,00 kg

68,6700 kg

41,04 kg

38 opakovaní

106,70 b.

9.

Peter Asztaloš

69,10 kg

0,7569

90,00 kg

68,1210 kg

41,46 kg

33 opakovaní

101,12 b.

10.

Tomáš Tokár

82,10 kg

0,6719

90,00 kg

63,8305 kg

49,26 kg

31 opakovaní

94,83 b.

11.

Ádám Voros

75,90 kg

0,7067

85,00 kg

60,0695 kg

45,54 kg

31 opakovaní

91,07 b.

12.

Michal Repčík

77,90 kg

0,6945

85,00 kg

59,0325 kg

46,74 kg

26 opakovaní

85,03 b.

13.

Ján Kalmár

75,80 kg

0,7074

80,00 kg

56,5920 kg

45,48 kg

26 opakovaní

82,59 b.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky