Profil spoločnosti - TOPERES

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Každý podnikateľský subjekt, či už je to fyzická alebo právnická osoba, je povinná viesť si účtovníctvo, alebo aspoň evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach v časovom slede, aby si bol schopný za daný rok správne vypočítať daň z príjmov, prípadne výšku odvodov na ďalší rok. Základnými právnymi normami, ktoré túto povinnosť určujú sú zákon o účtovníctve a Obchodný zákonník. Okrem toho, že povinnosť viesť si účtovníctvo vníma väčšinu podnikateľov ako „nutné zlo“, je najväčším prínosom vedenie účtovníctva jeho informačná hodnota. Účtovníctvo predstavuje cenný zdroj informácií pre všetky podnikové procesy, ako sú efektívne rozhodovanie a riadenie.

Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či si bude viesť účtovníctvo sám, alebo tým poverí externú účtovnícku firmu. V zmysle zákona sa však týmto nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a preukázateľnosť účtovníctva. Uvedená zodpovednosť za správnosť vedenia účtovníctva sa dá ošetriť jedine dobrou zmluvou medzi podnikateľom a účtovníkom. Ak sa práve rozhodujete o výbere novej externej účtovnej firmy, alebo zvažujete výmenu tej starej, ste tu správne.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky